Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cao sản F1 BBB, theo hình thức chăn nuôi công nghiệp trong nông hộ tại huyện Yên Bình, Văn Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cao sản F1 BBB, theo hình thức chăn nuôi công nghiệp trong nông hộ tại huyện Yên Bình, Văn Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

03/08/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Chăn nuôi Thú yNguyễn Thị Thỏa

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống Sơn Tra (Táo mèo) bằng phương pháp ghép cành tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống Sơn Tra (Táo mèo) bằng phương pháp ghép cành tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

30/07/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Lâm Nghiệp Nguyễn Thành Hưng

Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông tỉnh Yên Bái.

Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông tỉnh Yên Bái.

03/08/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Thông tin và truyển thông tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông Trần Hùng

Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

03/08/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Kinh tế Trần Văn Quyết

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h