Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

03/08/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Kinh tế Trần Văn Quyết

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái

13/09/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.s Nguyễn Duy Khiêm – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái.

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/07/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG HỒ THÁC BÀ, TỈNH YÊN BÁI

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG HỒ THÁC BÀ, TỈNH YÊN BÁI

31/07/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái.

Nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

31/07/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ứng Dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

Ứng Dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

31/07/2019

Tên nhiệm vụ: Ứng Dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h