Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm vôi công nghiệp từ nguồn đá hoa trắng thải loại trên địa bàn huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm vôi công nghiệp từ nguồn đá hoa trắng thải loại trên địa bàn huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

28/06/2017

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Công thương tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Công nghệ Vật liệu xây dựng Nguyễn Anh Quân - Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Yên Bái

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi giống thỏ NewZealand tại huyện Mù cang Chải, tỉnh Yên Bái

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi giống thỏ NewZealand tại huyện Mù cang Chải, tỉnh Yên Bái

22/02/2017

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải

Nghiên cứu các tổ chức cơ sở đảng yếu kém và yếu kém từng mặt ở Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu các tổ chức cơ sở đảng yếu kém và yếu kém từng mặt ở Đảng bộ tỉnh Yên Bái

12/01/2017

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h