Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Thông báo các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 2, năm 2021.

29/10/2021

Hội đồng tư vấn đã tuyển chọn 12 tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2. Các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách khẩn trương hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ, theo ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông tỉnh Yên Bái.

Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông tỉnh Yên Bái.

03/08/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Thông tin và truyển thông tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông Trần Hùng

Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

03/08/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Kinh tế Trần Văn Quyết

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/07/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG HỒ THÁC BÀ, TỈNH YÊN BÁI

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG HỒ THÁC BÀ, TỈNH YÊN BÁI

31/07/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h