Tin Hoạt động >> Chung

Thông tư quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

29/09/2023

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Hội đồng Tư vấn Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023

25/09/2023

Thực hiện Quyết định số 115/QĐ-SKHCN ngày 29/8/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

25/08/2023

Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái làm việc với UBN huyện Trạm Tấu về triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương năm 2023

19/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 21/SKHCN-QLKH, ngày 10/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) về việc tổ chức buổi làm việc giữa Sở KH&CN với UBND các huyện, thị, thành phố về triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương, năm 2023.

Hội đồng Tư vấn Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, giám sát, thẩm định đối tượng thụ hưởng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tỉnh Yên Bái

13/09/2023

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-SKHCN ngày31/7/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Hội nghị mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2023.

21/08/2023

Thực hiện Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2023.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h