Tin Hoạt động >> Chung

CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÚP ĐỠ XÃ KHÁNH HÒA HUYỆN LỤC YÊN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

08/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021 và Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, về việc thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ được Tỉnh ủy phân công, theo dõi, giúp đỡ xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, trong đó giao Sở hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ nghèo của xã Khánh Hòa thoát nghèo trong năm 2021.

Công trình “Điểm thu gom, xử lý rác tập trung tại thôn, bản”của chi Đoàn Sở KH&CN tại xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên năm 2021.

31/08/2021

Với công trình “Điểm thu gom, xử lý rác tập trung tại thôn, bản”, bà con đã có nơi để tập trung rác thải, giảm thiểu việc đổ rác tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan, hệ sinh thái.

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 - Giai đoạn mới mục tiêu mới

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 - Giai đoạn mới mục tiêu mới

31/08/2021

Thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia với tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới và sáng tạo, ngày 25/01/2021 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 118/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (Chương trình).

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng Viết đề xuất và tổ chức thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cấp tỉnh

14/08/2021

Ngày 12/8/2021, thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội tỉnh) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn về Kỹ năng Viết đề xuất và tổ chức thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cấp tỉnh.

Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

21/07/2021

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có Quyết định số 1468/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN (Thông tư 07) của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h