Văn bản điều hành

Đôn đốc thực hiện văn bản1135/UBND-NCPC ngày 24/4/2020 của chủ tịch UNND tỉnh
Số ký hiệu 1355/UBND-TCD
Nội dung
Loại văn bản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2021
Tệp đính kèm

1355 CV.27.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h