Kiểu dáng công nghiệp >> Kiểu dáng công nghiệp

DANH MỤC KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

23/03/2020 02:21:20 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h