Thiết kế bố trí >> Thiết kế bố trí

Mẫu đơn đăng ký Thiết kế bố trí

12/06/2020 01:40:58 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h