Kiểu dáng công nghiệp >> Kiểu dáng công nghiệp

Mẫu đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

12/06/2020 01:41:01 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h