Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Lĩnh vực phụ trách

1

Vũ Xuân Hợi

Giám đốc

0216.3853369

Giám đốc Sở phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực cụ thể sau:

- Thanh tra

- Phòng Quản lý khoa học

2

Trần Ngọc Thư

Phó Giám đốc 

0912239200

Trực tiếp phụ trách:

- Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ

- Phòng Quản lý Công nghệ và chuyên ngành

3

 

Phạm Thị Mai Hương

Phó giám đốc

0979534478

Trực tiếp phụ trách:

- Văn phòng Sở

 

 

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

  1. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1.1. Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Mạnh Quyết

Chánh văn phòng

0976.293.984

2

Phạm Minh Tuấn

P. Chánh văn phòng

0914502667

1.2. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

1

 Nguyễn Văn Quyền

Trưởng phòng

0945.383112

2

 Nguyễn Thị Thu Hường

P.Trưởng phòng

0982432569

1.3. Phòng Quản lý Khoa học

1

 Đinh Khắc Tiến

Trưởng phòng

0915.357.279

2

  Trần Thế Bình

P.Trưởng phòng

0977.308.636

1.4. Thanh tra sở

1

  Hoàng Thị Hồng Vân

Chánh thanh tra

0216.3851.803

2

  Nguyễn Thị Anh Thúy

P.Chánh thanh tra

0919487263

1.5. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

  Dương Thị Xuân

Trưởng phòng

0216.3890779

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

P.trưởng phòng

0986468465

 

 2. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, KỸ THUẬT, THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lĩnh vực phụ trách

1

Lê Viết Bảo

Giám đốc 

0912785261

Trực tiếp Phụ trách: Phòng Thông tin - Tổng hợp

2

Lê Đình Đức

P.Giám đốc

0912.915730

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3 Lê Xuân Thành P.Giám đốc 0915914979

Trực tiếp phụ trách:

- trực tiếp điều hành, quản lý Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h