Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Lĩnh vực phụ trách

1

Vũ Xuân Hợi

Giám đốc

0216.3853369

Giám đốc Sở phụ trách chung và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2

Trần Hùng

Phó Giám đốc 

0903.494.999

Trực tiếp phụ trách:

- Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ

- Phòng Quản lý Công nghệ và chuyên ngành

- Phòng Quản lý khoa học

3

Phạm Thị Mai Hương

Phó giám đốc

0979.534.478

Trực tiếp phụ trách:

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở;

- Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1.1. Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Mạnh Quyết

Chánh văn phòng

0976.293.984

2

Phạm Minh Tuấn

Phó Chánh văn phòng

0914.502.667

1.2. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

1

 Nguyễn Văn Quyền

Trưởng phòng

0945.383.112

2

 Nguyễn Thị Thu Hường

Phó trưởng phòng

0982.432569

1.3. Phòng Quản lý Khoa học

1

 Đinh Khắc Tiến

Trưởng phòng

0915.357.279

2

  Trần Thế Bình

Phó trưởng phòng

0977.308.636

1.4. Thanh tra sở

1

  Hoàng Thị Hồng Vân

Chánh thanh tra

0982.197.069

2

  Nguyễn Thị Anh Thúy

Phó Chánh thanh tra

0919487263

1.5. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

  Dương Thị Xuân

Trưởng phòng

0362.767.158

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó trưởng phòng

0986.468.465

 2. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, KỸ THUẬT, THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Viết Bảo

Giám đốc 

0912.785.261

2

Lê Xuân Thành

Phó Giám đốc

0915.914.979

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h