Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Lĩnh vực phụ trách

1

Vũ Xuân Hợi

Giám đốc

0216.3853369

Giám đốc Sở phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực cụ thể sau:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Quản lý khoa học

2

Trần Đức Hợp

Phó Giám đốc

0216.3851225

Trực tiếp phụ trách:

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

3

Trần Ngọc Thư

Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ

 

Trực tiếp phụ trách:

- Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  1. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1.1. Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thị Mai Hương

Chánh văn phòng

0216.3854560

2

Trương Mạnh Quyết

Phó Chánh văn phòng

0976.293.984

1.2. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

1

  Nguyễn Văn Quyền

Trưởng phòng

0945.383.112

2

  Nguyễn Thanh Sơn

P.Trưởng phòng

 

3

  Nguyễn Thị Thu Hường

P.Trưởng phòng

 

 

1.3. Phòng Quản lý Khoa học

1

 Đinh Khắc Tiến

Trưởng phòng

0915.357.279

2

  Đỗ Văn Sơn

P.Trưởng phòng

 

1.4. Thanh tra sở

1

  Hoàng Thị Hồng Vân

Chánh thanh tra

0216.3851.803

2

  Nguyễn Thị Anh Thúy

P.Chánh thanh tra

 

1.5. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

  Dương Thị Xuân

Trưởng phòng

0216.3890779

 

 

 

 

 

 

 

           

 2. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, KỸ THUẬT, THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lĩnh vực phụ trách

1

Lê Đình Đức

P.Giám đốc

 

 

2

Lê Xuân Thành

P.Giám đốc

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h