Tin Hoạt động

Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

20/03/2023

Vừa qua, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

Tăng cường thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

20/03/2023

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Sử dụng DVCTT là bước tiến mới trong cải cách hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở mọi lúc, mọi nơi, không phải đi lại nhiều lần, không phải xếp hàng và không mất thời gian chờ đợi. Đặc biệt, khi sử dụng DVCTT, người dân và doanh nghiệp sẽ tránh được sự quan liêu, phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức; tăng tính công khai, minh mạch của TTHC. Việc gửi hồ sơ qua DVCTT còn giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet; đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ.

Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2023

20/03/2023

Ngày 17/3/2023 tại tỉnh Bình Định, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2023.

Yên Bái sẽ hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

20/03/2023

Trong tháng 5, tỉnh Yên Bái sẽ tập huấn, đào tạo, hướng dẫn cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho 700 doanh nghiệp và trên 1.400 lượt người.

Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận nơi cư trú

20/03/2023

Ngày 09/3/2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản chỉ đạo về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận nơi cư trú. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 05/CTTTg ngày 23/02/2023 tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai có hiệu quả Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ban hành theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy định liên quan đến thủ tục hành chính có yêu cầu công dân, tổ chức xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận nơi cư trú (phải chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận) khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, phải thường xuyên cập nhật các Quyết định công bố thủ tục hành chính của các bộ, ngành để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định.

Công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

20/03/2023

Ngày 14/3/2023 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BKHCN về việc công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h