Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Triển khai Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

14/01/2022

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Kết quả cuộc kiểm tra Công tác pháp chế của Sở KH&CN giai đoạn năm 2019-2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

14/01/2022

Trong năm 2021, thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2021 về tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Tư pháp đã tiến hành cuộc kiểm tra công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của XLVPHC và áp dụng vào công tác quản lý nhà nước

11/01/2022

Với vai trò và chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ luôn thực hiện nghiêm túc công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) qua công tác thanh tra và kiểm tra trong nhiều năm qua.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của xử lý vi phạm hành chính và áp dụng vào công tác quản lý nhà nước

07/01/2022

Với vai trò và chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ luôn thực hiện nghiêm túc công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) qua công tác thanh tra và kiểm tra trong nhiều năm qua.

Sở Khoa học và Công nghệ nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án 861 về "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019 - 2021”

24/11/2021

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nội dung đặc biệt quan trọng, cần quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức cụ thể và phương pháp thiết thực. Vì vây, để góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh PCTN thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được xem là hoạt động thiết thực, nhằm mục đích bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức ngành Khoa học và Công nghệ, tạo sự đồng thuận trong xã hội nói chung và sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị nói riêng.

Hội nghị Báo cáo viên pháp luật năm 2021

21/10/2021

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật năm 2021, với sự tham gia của các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h