Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”

13/09/2022

Để chuẩn bị cho cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” được tổ chức theo đúng Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 27/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh vào ngày 15/9/2022, sáng ngày 06/9/2022, Ban Tổ chức cuộc thi do Sở Tư pháp chủ trì đã tổ chức họp nhằm triển khai thống nhất và hiệu quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các tổ chức kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/08/2022

Với mục đích tuyên truyền phổ biến pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các tổ chức kinh doanh xăng, dầu nhằm giúp cho các tổ chức kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh có thêm những hiểu biết các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng, dầu, từ đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới, quan trọng để nâng cao hiệu lực hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường, chất lượng, góp phần ngăn chặn gian lận về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng, dầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên của Sở nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Sở Khoa học và Công nghệ: Nhìn lại 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

20/07/2022

Xác định rõ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, công tác tuyên truyền PBGDPL phải được tiến hành thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền với sự nỗ lực, phối hợp thực hiện đồng bộ thống nhất của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Một số điểm mới nổi bật tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

16/05/2022

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL (Thông tư số 03/2022/TT-BTP), thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC (Thông tư số 07/2014/TT-BTP). Thông tư số 03/2022/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2022.

Triển khai Nghị định 111/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/04/2022

Là một trong những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ và quản lý về nhãn hàng hóa thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Năm 2021, Sở đã triển khai điều tra, khảo sát tình hình áp dụng mã QR code, mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và nhu cầu sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh, bằng phương pháp điều tra, phỏng vấn thu thập thông tin, số liệu thực tế đối với các đơn vị là các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm nông lâm nghiệp, công nghiệp, thủy sản và thực phẩm.

Những quy định mới về thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa năm 2022

22/03/2022

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h