Tin Hoạt động >> Tin tức Chuyển đổi số

Phổ cập bộ nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/09/2023

Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội.

Hội nghị giới thiệu lộ trình và giải pháp chuyển đổi số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm

27/07/2023

Với tinh thần đồng hành cùng các Doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng nhanh và bền vững, dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Sáng ngày 25/7 /2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái, phối hợp với Công ty cổ phần iCheck, tổ chức Hội nghị giới thiệu lộ trình và giải pháp chuyển đổi số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trần Đức Hợp, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin, đánh giá mức độ chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái

07/06/2023

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm Thông tin - tư liệu tổ chức Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin, đánh giá mức độ chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái.

Chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tền miền “.vn”

06/06/2023

Ngày 13/4/2023, Thông tư số 20/2023/TT-BTC (thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC) của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP) được ban hành và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2023.

Yên Bái: Thành lập tổ công tác xây dựng “Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”

22/05/2023

Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng “Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Tổ công tác). Bên cạnh đó, cũng thành lập bộ phận giúp việc gồm 28 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị của các sở, ngành liên quan.

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

15/05/2023

Xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là: “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Đây là một trong những dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay. Phát triển ứng dụng dữ liệu điện tử có ý nghĩa tầm quan trọng rất lớn như:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h