Tin Hoạt động >> Chung

Tọa đàm trực tuyến về Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

05/04/2022 09:22:05 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 18/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến về Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Trần Ngọc Thư - Phó Giám đốc sở chủ trì Hội nghị tại điểm cầu sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Tham gia buổi toạ đàm gồm có Tổ chuyên gia thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Chủ trì buổi tọa đàm; các điểm cầu của Sở KH&CN các tỉnh thuộc khu vực Tây bắc: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Hoà Bình, Sơn La. Tại điểm cầu Yên Bái có Đồng chí Trần Ngọc Thư, Phó giám đốc Sở KH&CN tỉnh Yên Bái, cùng các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của Sở tham dự.

Buổi Tọa đàm đã đề cập đến các nội dung về: Rà soát đối tượng tổ chức KH&CN công lập của tỉnh/thành phố đưa vào tích hợp trong Quy hoạch ngành; Cung cấp luận cứ đối với việc giữ nguyên, tăng, giảm số lượng tổ chức KH&CN công lập trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiêu chí xác định Danh mục dự án đầu tư và xếp thứ tự ưu tiên.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm Đồng chí Trần Ngọc Thư - Phó Giám đốc sở KH&CN tỉnh Yên Bái đã trình bày Phương án xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dựa trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất của Bộ KH&CN và căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương,  tỉnh Yên Bái xây dựng Phương án Quy hoạch cấu trúc mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là 01 tổ chức, trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Yên Bái có tên gọi: Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin KH&CN tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Trung tâm). Trong đó: Giai đoạn 2021-2030, phấn đấu mức độ tự chủ là tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Giai đoạn 2031-2050, thay đổi về quy mô của Trung tâm, phấn đấu mức độ tự chủ là đảm bảo chi thường xuyên. Cùng với đó, đề xuất Phương án đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới bao gồm: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định của Trung tâm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Mở rộng khu sản xuất, Trạm nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực của Trung tâm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức làm việc tại đơn vị...

Có thể nói, đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa điều chỉnh toàn bộ hệ thống tổ chức KH&CN công lập trên phạm vi cả nước trong giai đoạn mới, đồng thời là một nội dung để tích hợp vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Kết thúc buổi tọa đàm, Tổ chuyên gia thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập của Bộ KH&CN và Sở KH&CN các tỉnh thuộc khu vực Tây bắc đã thống nhất quan điểm chung về phương thức xây dựng quy hoạch và cung cấp thông tin về tổ chức KH&CN công lập thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh. Bộ KH&CN sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và xây dựng quy hoạch thành mạng lưới tổ chức KH&CN quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới./

Ảnh, bài: Phan Thu Hương - Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin KH&CN Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h