Tin Hoạt động >> Chung

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/04/2022 10:22:23 Xem cỡ chữ Google
Hưởng ứng chuỗi sự kiện Ngày đổi mới sáng tao thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Văn bản số 900/UBND-NLN ngày 31/3/2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng ứng Ngày đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày sở hữu trí tuệ thế giới, cụ thể như:

1. Về chủ đề hưởng ứng, thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng
- Chủ đề hưởng ứng Ngày đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 là: “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”.
- Thời gian: Trong tháng 4/2022, trọng tâm là từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Ngày đổi mới sáng tạo và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới với các hoạt động chính: (i) Treo pano, băng rôn, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp (khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục kèm theo); (ii) tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa  đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; (iii) phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái tăng thời lượng phát sóng các nội dung về vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; kết quả về khởi nghiệp sáng tạo; hoạt động năng suất, ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật vào doanh nghiệp; hoạt động phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 
3. Tuyên truyền, động viên, khích lệ thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo; nâng cao nhận thức, năng lực về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Xác định đây là một nhiệm vụ cần thiết, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị sản phẩm, hàng hóa, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh và phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
4. Nghiên cứu, đề xuất, tăng cường việc ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, thúc đẩy hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ, ưu tiên triển khai các chương trình, đề tài, dự án về đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ.
5. Biểu dương, động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.
Sau khi hoàn thành các hoạt động hưởng ứng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Nguyễn Thu Hường

Sở KHoa học và Công nghệ
 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h