Tin Hoạt động >> Chung

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhằm xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái.

20/04/2022 09:31:06 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm qua ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động về sở hữu trí tuệ (SHTT) như hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ SHTT, nhằm tạo dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh, góp phần tìm kiếm thị trường đầu ra bền vững cho nông sản theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Các sản phẩm " Bưởi, Chè xanh, Quế vỏ khô" huyện Trấn Yên được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

 

Với đặc điểm về địa hình, thổ nhưỡng cùng với khí hậu đặc trưng mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đều có những lợi thế riêng trong phát triển các sản phẩm đặc sản, nông sản chủ lực. Là một tỉnh miền núi nổi tiếng với các sản phẩm: Quế Văn Yên, gạo Mường Lò, gạo chiêm hương Đại Phú An, cam Văn Chấn, chè Shan tuyết Suối Giàng, miến đao Giới Phiên, bưởi Đại Minh, măng tre Bát độ, khoai sọ nương Trạm Tấu, mật ong Mù Cang Chải, chè Shan Phình Hồ, gạo nếp Tú Lệ, thịt hun khói Mường Lò... đã được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng.

Với quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó cần đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng, giá trị, đồng bộ, hiệu quả. Nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung vào phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực. Trước những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, ngành KH&CN đã xây dựng và tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 17/12/2018, trong đó xác định rõ tập trung vào nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm nông lâm sản mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Để xác định được những sản phẩm nào là sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, đánh giá được tình hình sản xuất và tiêu thụ, xác định loại hình SHTT phù hợp với từng sản phẩm... ngành KH&CN đã triển khai đề tài "Rà soát và đề xuất các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng; xác định loại hình đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ nh ằm xây dựng thương hiệu các sản phẩm của tỉnh". Với mục tiêu, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, tiêu thụ, thống kê quy mô, diện tích, số lượng của từng loại sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của từng địa phương trong tỉnh, từ đó đề xuất loại hình SHTT phù hợp. Kết quả đề tài đã xây dựng được bộ dữ liệu các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của Tỉnh với 72 sản phẩm theo các nhóm ngành: Trồng trọt 44 sản phẩm; Chăn nuôi 16 sản phẩm; Thủy sản 4 sản phẩm; Chế biến 8 sản phẩm. Tổng hợp, đề xuất loại hình SHTT phù hợp  với các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Giá trị của đề tài không chỉ dừng lại ở đó, mà còn là căn cứ để ngành KH&CN tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa các sản phẩm ưu tiên triển khai xác lập bảo hộ quyền SHTT vào Chương trình hành động hàng năm của tỉnh. Bám sát chương trình hành động của tỉnh và chức năng nhiệm vụ được giao, hàng năm ngành KH&CN đã tổ chức các Hội đồng tư vấn khoa học xác định, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học, trọng tâm hướng vào chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương pháp thâm canh trong sản xuất, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền, hỗ trợ địa phương thực hiện đăng ký bảo hộ, khai thác và thực thi quyền SHTT cho các sản phẩm.

Chỉ tính trong 3 năm (2019 - 2021), Ngành KH&CN đã phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ xác lập bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương, trong đó có 22 sản phẩm đã được bảo hộ về SHTT dưới các hình thức: Nhãn chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý bao gồm: Nhãn hiệu chứng nhận đối với "Cá hồ Thác Bà", "Gạo nếp Làng Mu - Khánh Thiện", "Gà xương đen Mù Cang Chải", "Vịt bầu Lâm Thượng", "Khoai sọ nương Trạm Tấu", “Lợn đen bản địa Trạm Tấu”, “Gà trống thiến Lục Yên”, “Măng mai Lục Yên”,….. ;Nhãn hiệu tập thể đối với "Thịt hun khói Mường Lò", "Chè xanh Hán Đà", “Gạo nếp 87 Trạm Tấu”, “Măng ớt Trạm Tấu”,... ;Chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm "Mật ong Mù Cang Chải", "Măng tre Bát Độ Yên Bái", "chè Shan Phình Hồ".

Các sản phẩm sau khi được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo tác động tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mở ra hướng đi mới cho đồng bào vùng cao phát triển kinh tế. Việc được cấp quyền bảo hộ SHTT là cơ sở pháp lý quan trọng giúp nâng cao vị thế, giá trị, danh tiếng, thương hiệu của sản phẩm; là 1 trong những bước khởi đầu của quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, quảng bá, xúc tiến thương mại, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ... Đây cũng là động lực góp phần thúc đẩy mở rộng sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên ở từng địa phương như: Huyện Trạm tấu trong những năm qua diện tích trồng khoai sọ nương đã được tăng lên rõ rệt, dự kiến năm 2022 toàn huyện sẽ trồng 400 ha khoai sọ ở 11 xã; sản phẩm chè Shan Phình Hồ hiện nay đang là loại cây chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của đồng bào trong xã. Tại huyện Mù Cang Chải đã quan tâm phát triển nghề nuôi ong lấy mật, tính đến nay đã có trên 3.000 đàn ong, sản lượng đạt từ 7.500 - 8.000 lít mật/ năm. Huyện Trấn Yên sản phẩm măng tre bát độ đã phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị giữa người dân và doanh nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm, đến nay diên tích trồng măng tre Bát Độ được xem là "thủ phủ" với những đồi tre bạt ngàn. Cùng với đó sản phẩm thịt hun khói Mường Lò sau khi được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể không chỉ nâng cao vị thế, danh tiếng trên thị trường mà còn quảng bá, giới thiệu về hình ảnh quê hương, con người, ẩm thực, nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào Thái Mường Lò đến với du khách, góp phần phát triển ngành du lịch của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.

Phát huy những giá trị đạt được trong hoạt động về sở hữu trí tuệ nói chung và trong hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ SHTT,  cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản nói riêng. Ngành KH&CN đang tiếp tục cùng với chính quyền các địa phương trong tỉnh, triển khai các nhiệm vụ xác lập quyền SHTT cho một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản đã được phê duyệt bao gồm: Sản phẩm cam tươi, chè Shan, mật ong của huyện Văn Chấn; miến đao Quy Mông, gà đồi, Mật ong của huyện Trấn Yên; khoai tím, cá Bỗng, tranh Đá quý của huyện Lục Yên...

Đặc điểm nổi bật của các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của tỉnh Yên Bái đều sử dụng nguồn lợi từ thiên nhiên như: Đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng vùng cao, môi trường sạch và thực tế sản xuất của đồng bào trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, để hòa nhập với xu thế phát triển chung của ngành nông nghiệp cả nước đó là tạo ra các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sinh thái...thì việc ứng dụng tiến bộ khoa học trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương pháp thâm canh trong sản xuất và đẩy mạnh việc thực hiện đăng ký bảo hộ, khai thác và thực thi quyền SHTT cho các sản phẩm là hướng đi tất yếu cả trước mắt và lâu dài./.

Phan Thu Hương - Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin KH&CN Yên Bái

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h