Tin Hoạt động >> Chung

Chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 2022: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt Nam.

17/05/2022 11:00:00 Xem cỡ chữ Google
Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ Yên Bái nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ảnh minh hoạ

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã xây dựng và triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức Hội thảo "Đội ngũ trí thức Yên Bái 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X"; Hội thảo khoa học thúc đẩy công tác ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp; Hội nghị bàn giao sản phẩm, hồ sơ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc năm 2021; Tổ chức tuyên truyền về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng.Các hoạt động bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để xây dựng kế hoạch tổ chức.

Phan Thu Hương - Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN tỉnh Yên Bái.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h