Tin Hoạt động >> Chung

Hội nghị mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2023.

21/08/2023 04:38:07 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2023.

Đ/c Vũ Xuân Hợi - Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hôị nghị

Chiều ngày10 tháng 8 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị mở hồ sơ tham dự tuyển chọn, thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 1 năm 2023. Tham dự Hội nghị về phía Sở Khoa học và Công nghệ có ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chủ trì Hội nghị; Bà Hoàng Hồng Vân, Chánh Thanh tra sở KH&CN; Ông Trương Mạnh Quyết, Chánh văn phòng sở KH&CN; Ông Đinh Khắc Tiến – Trưởng phòng Quản lý Khoa học sở KH&CN; cùng các cán bộ thuộc phòng Quản lý Khoa học. Về phía các đơn vị liên quan có:Bà Đỗ Thị Kim Thu,Phó trưởng phòng Tài chính-Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Yên Bái; Bà Bùi Thị Thu Hằng,chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái; Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái; Ông Nguyễn Khánh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái.

Kết quả tất cả 10 hồ sơ tham dự đều đảm bảo về thể thức và thời gian theo quy định (10 Hồ sơ được niêm phong kín trong hộp, có dán băng dính các góc và điểm tiếp giáp, được đóng dấu giáp lai của đơn vị chủ trì thực hiện. Có dấu Công văn đến ghi rõ ngày tháng năm, ngoài có ghi đầy đủ các thông tin: đơn vị chủ trì thực hiện, tên nhiệm vụ, hồ sơ gồm...).

Căn cứ vào kết quả mở hồ sơ đăng ký tham dự tuyển chọn, thực hiện 10 nhiệm vụ khoa học công nghệ đợt 1, năm 2023 cả 10 hồ sơ đảm bảo các điều kiện (tại Điều 12 và Điều 13 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhYên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái) đề nghị Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ đưa vào xem xét đánh giá, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 1, năm 2023./.

Hoàng Minh Tuân - Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin kh&cn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h