Tin Hoạt động >> Chung

Hội đồng Tư vấn Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, giám sát, thẩm định đối tượng thụ hưởng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tỉnh Yên Bái

13/09/2023 03:24:16 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-SKHCN ngày31/7/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quang cảnh Hội đồng

Sáng ngày 26/8/2023 tại phòng họp (tầng 2) sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh đã họp đánh giá kết quả đề tài “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, giám sát, thẩm định đối tượng thụ hưởng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tỉnh Yên Bái”. Chủ trì Hội đồng Ông Vũ Xuân Hợi, Chủ tịch Hội đồng đã thông qua nội dung và chương trình làm việc, cũng như bầu ban kiểm phiếu đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề tài khoa học.

Sau khi nghe ông Nguyễn Thúc Mạnh - Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông và  các thành viên trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, chạy demo phần mềm Quản lý, giám sát, thẩm định đối tượng thụ hưởng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tỉnh Yên Bái, báo cáo các sản phẩm chính của đề tài và tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài. Trên cơ sở hồ sơ và kết quả đạt được của đề tài, các thành viên hội đồng đã trao đổi, nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm đề tài, cũng như nghe đại diện lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông, thành viên nhóm thực hiện trả lời câu hỏi cung cấp thông tin, giải trình và bảo vệ kết quả tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài Hội đồng đã thực hiện bỏ phiếu, kết quả đề tài được Hội đồng đánh giá, xếp loại ở mức Đạt sản phẩm của đề tài là phần mềm Quản lý, giám sát, thẩm định đối tượng thụ hưởng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tỉnh Yên Bái, được bàn giao cho sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị có cam kết tiếp nhận sản phẩm của đề tài) để tiếp nhận, khai thác, quản lý, vận hành trong thời gian tới./.

Hoàng Minh Tuân - Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin kh&cn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h